O nás

AeskuLab je největší soukromý poskytovatel laboratorních služeb a diagnostiky v České republice.

S 35 laboratořemi, na 95 odběrových místech, se 1200 zaměstnanci ročně generuje více než 23 milionů vyšetření pro ambulantní lékaře, nemocniční zdravotnická zařízení a samoplátce. Je významným, stabilním a uznávaným partnerem zdravotnických profesionálů, dynamicky rostoucí společností a atraktivním zaměstnavatelem. Nabízí péči jak v rutinních, tak specializovaných vyšetřeních prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky (klinická biochemie, hematologie, klinická imunologie a alergologie, lékařská mikrobiologie), včetně vyšetření bioptických a cytologických, nebo forenzní a lékařské genetiky. Společnost spolupracuje také s veterinárními ordinacemi.
Skupinu AeskuLab tvoří společnosti AeskuLab k.s. a AeskuLab Patologie, k. s., které patří do evropské skupiny Unilabs -  jedné z největších evropských diagnostických společností s více než 12 000 zaměstnanců. Od konce roku 2021 se skupina Unilabs stala součástí dánské rodinné investiční firmy A. P. Moller Holding.
Laboratoře AeskuLab jsou akreditované dle normy ČSN EN ISO 15189 a mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice.

Laboratoře skupiny AeskuLab poskytují:

  • Široké spektrum rutinních a specializovaných vyšetřeni, s možností bezplatné konzultace lékaře zdravotnického zařízení s lékaři a vysokoškolskými pracovníky laboratoří. 
  • Celorepublikový svoz vzorků prostřednictvím vlastní svozové služby.
  • Zajišťujeme žádanky a odběrový materiál, včetně materiálu pro cytologická vyšetření.
  • Distribuce výsledků v tištěné podobě. Dostupné bezplatně i elektronickou poštou formou zabezpečeného protokolu.
  • Správa, evidence a likvidace biologického odpadu, zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem, včetně informační povinnosti směrem k obcím s rozšířenou působností.

Historie a rozvoj společnosti

Společnosti skupiny AeskuLab mají v České republice dlouhou a úspěšnou historii. AeskuLab Patologie byla založena v roce 1993. Od roku 1994 pak působí laboratoře AeskuLab, jako nástupnická firma několika menších společností a laboratoří. V roce 2018 se skupina AeskuLab stala součástí prestižní sítě Unilabs, jedné z největších evropských diagnostických společností. Od konce roku 2021 patří Unilabs dánské rodinné společnosti A.P. Moller Holding.

AeskuLab Patologie

AeskuLab Patologie, k.s., člen Unilabs Holding Czech Republic a.s., provádí kompletní bioptická a cytologická vyšetření již od roku 1993. Činnost AeskuLab Patologie zajišťuje vyšetření z celého spektra oboru patologie, se zvláštním zaměřením na diagnostiku nádorů prsu, kožní patologii vč. zánětů, patologii zažívacího traktu, gynekopatologii a uropatologii.

Pracoviště AeskuLab Patologie má významné zkušenosti s vyšetřováním neurochirurgických případů, převážně nádorů CNS dospělých i dětí a spolupracuje jako konzultační centrum pro kolegy z celé České republiky.

V současné době je ve společnosti AeskuLab Patologie zavedena evropská norma ISO EN 15189, laboratoř je také nositelem prestižního Osvědčení o akreditaci č. 234/2011. AeskuLab Patologie má špičkové technické vybavení, provádí i peroperační zmrazená vyšetření. V případě zájmu nabízí i realizaci klinickopatologických seminářů.